PED sertifikalandırma için EN 13445-3 standardı kullanılmaktadır.

 

Kaynakçılar EN ISO 9606-1 standardına göre sertifikalandırılmaktadır.

 

VT aşağıdaki standartlara göre yapılmaktadır:

EN ISO 17637 test standardı

EN ISO 5817 /B Değerlendirme standardı

 

PT aşağıdaki standartlara göre yapılmaktadır:

EN 571-1 test standardı

EN-23277:2010 Değerlendirme standardı

 

RT aşağıdaki standartlara göre yapılmaktadır:

EN ISO 17636-B test standardı

EN-ISO 10675 Değerlendirme standardı